Okulistyka

Okulistyka jest dziedziną medycyny zajmującą się badaniem budowy oczu oraz rozpoznawaniem i leczeniem chorób oczu. Wizyta u lekarza okulisty składa się z kilku badań, a każde z nich pozwala ocenić wzrok i wykryć nieprawidłowości. Jednym z najpopularniejszych badań jest badanie ostrości wzroku, znane jako odczytywanie liter z tablicy Snellena. Zakrywając najpierw jedno, a potem drugie oko i odczytując litery odsłoniętym okiem, można zauważyć czy ostrość wzroku jest dobra i czy obydwoje oczu widzą równie dobrze.

Innym popularnym badaniem wykonywanym przez okulistę jest badanie refrakcji, czyli tego, w jaki sposób oko przystosowuje się do danej przestrzeni, czy dobrze widzi rzeczy znajdujące się blisko i daleko. W tym badaniu używany jest refraktometr, dzięki któremu można wykryć takie wady wzroku jak astygmatyzm czy krótkowzroczność, lecz badanie to nie wykryje schorzeń oczu. Do wykrywania poważnych chorób oczu, takich jak jaskra czy zaćma stosowane są inne badania i lekarz okulista zaleca wówczas podjęcie konkretnego leczenia.