Optyka

Optyka to określenie działu fizyki, który zajmuje się badaniem światła i tego, w jaki sposób oddziałuje ono z materią. Stara się ona ustalić pochodzenie oraz rozchodzenie się światła. Sama optyka dzieli się na optykę geometryczną, falową i kwantową. Pierwsza z nich skupia się na badaniu promienia światła i tego, w jaki sposób światło się rozchodzi.

Optyka falowa, z kolei, zakłada, że światło porusza się jako fala i wypełnia otaczającą je przestrzeń. Jeśli chodzi zaś o optykę kwantową, jej celem jest badanie zjawisk, w których światło bierze udział oraz sposobu, w jaki światło oddziałuje z materią. Znajomość tej dziedziny w medycynie pomaga optykom odpowiednio dobierać okulary poszczególnym pacjentom, biorąc pod uwagę, między innymi, oddziaływanie światła na soczewkę podczas określonych badań wykonywanych przez okulistę. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wszystkimi rozwiązaniami dostępnymi w kategorii optyka. Zapewniamy sprzęt najwyższej jakości oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji zamówienia.